Emekli aylıkları düşüyor

Özgür ERDURSUN 02 Ekim 2018 Salı, 15:41

Çalışma hayatında EMEKLİ MAAŞI yıllarca çalışma karşılığında devletin emeklilik şartlarını yerine getirenlere her ay ödediği bir ücrettir.

Son yıllarda düşük emekli maaşları çalışma hayatında en çok konuşulan konuların başında gelir.

Asgari ücretin altında milyonlarca kişi emekli aylığı almakta ve her geçen gün emekli olanlar daha düşük emekli maaşlarıyla karşı karşıya kalmaktadırlar.

5510 sayılı SSGSS Kanunu ile emekli aylıklarının sistemli bir biçimde düşürülmesi süreci başlamıştır. SSGSS'nin aylık bağlama oranı, güncelleme katsayısı, aylıkların alt sınırı ve aylıkların artırılmasına ilişkin hükümleri emekliler için ciddi mağduriyetler yaratmaktadır.

Bilindiği gibi emekli aylıkları konusunda dört unsur büyük önem taşımaktadır:

1. Güncelleme katsayısı,

2. Aylık bağlama oranı,

3. Aylıkların alt sınırı,

4. Aylıkların artırılma yöntemi,

Emekli aylıkları şu formülle saptanmaktadır:

'Emekli aylığı=Güncellenmiş ortalama aylık kazanç x aylık bağlama oranı.'

Emekli aylığı güncelleme katsayısı kullanılarak hesaplanan aylık ortalama kazanç ile aylık bağlama oranının çarpımı sonucu bulunur.

Alt sınır ve aylıkların artırılma biçimi ise aylıklar açısından önem taşıyan diğer iki unsurdur.

5510 sayılı yasa bu dört konuda ciddi hak kayıpları ve geriye gidişler içermektedir.

Emekli aylığı bağlama ve hesaplama koşullarının sık sık değiştirilmesi sonucunda benzer koşullarda ancak farklı dönemlerde emekli olan sigortalıların aylıkları arasında ciddi eşitsizlikler ortaya çıkmıştır.

Çalışma süresi, prim gün sayısı aynı olan milyonlarca emekli, emekli oldukları dönemde uygulanan sistemden dolayı daha düşük emekli aylığı almaktadır.

Bu durum eşitlik ilkesinin ihlaline yol açmaktadır.

Özellikle 2008 yılında yapılan değişikliklerde yeniden bir düzenleme olmaması durumunda ilerleyen yıllarda çalışanların emekli maaşlarıyla geçinmeleri mümkün olmayacak.

Bu sistemle EMEKLİLİK hayal olacak çünkü insanlar geçimini sağlamak için ölene kadar çalışmak zorunda kalacak...!!!