Kakava şenlikleri için geri sayım başladı! Kakava ne demek?

Baharın en renkli ve coşkulu karşılaması hiç kuşkusuz Kakava şenlikleriyle yapılıyor. Her yıl 5-6 Mayıs'ta düzenlenen Kakava Şenlikleri'nin ilk gününde bereketin artması, güzelliklerin paylaşılması için ateş yakılıyor ve pilav ikramı yapılıyor. Peki Kakava ne demek, nasıl ortaya çıktı?

KÜLTÜR SANAT, 01 Mayıs 2018 Salı, 17:49

Kakava, Roman kültürüne ait bir gelenek. Kökenlerini Mısır ve Ön Asya'dan alan Kakava'nın tarihi trajik bir olaya dayanır. Çingene inanışlarına göre Kakava, Mısır ve Ön Asya kökenli bir inanç olarak kabul edilir. Eski Mısır'da Firavun'un Koptlar (Kıptîler) ile birlikte yaşayan bir halkın varlığından bahsedilir ki, bunlar Çingenelerdir. Firavun onlara zulmeder. Kaçmaya çalışan bu halkın peşine düşen Firavun'un askerleri sularda boğulup ölürler.

Google, o soruna çözüm arıyor
10 years challenge nedir?